Nyheder og debatemner!

Forholdene halter

Danmark er bagud med hensyn til at tænke på de handicappede, siger Anders J. Andersen, formand for Paraplegikerkredsen, der er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund (DHF). Anders J. Andersen står bag en database, hvor man kan søge på, hvor det er godt eller dårligt at færdes i kørestol.

Lægehuset

Den udvendige glasdør til Lægehuset, Smedegade 6, har fået monteret trykknap system, så glasdøren automatisk lukker op, når man trykker på knappen, som er anbragt på højre dørstolpe.

Antvorskov Plejecenter

Hovedindgangen til plejehjemmet har fået monteret et system, således at begge glasdøre automatisk åbner, når man trykker på knappen eller trækker i snoren.

Telefontider i Socialforvaltningen

På forespørgsel har Socialudvalget meddelt, at det ikke er muligt at udvide telefontiden til sagsbehandlerne. Telefontiden er mellem kl. 9.00 – 10.00.

Nyt er, at socialforvaltningen har ændret sin forretningsgang således, at borgere der henvender sig telefonisk udenfor telefontiden mellem kl. 10.00 og 14.00 har fået følgende 2 valgmuligheder:

– at pågældende kan ringe næste dag i telefontiden kl. 9.00 – 10.00
– at sagsbehandleren kan ringe pågældende op mellem kl. 14.00 – 16.00 (mandag – torsdag)

De praktiserende læger

På forespørgsel har Sundhedsudvalget i Vestsjællands Amt meddelt kravene til lægens tilgængelighed:

Der skal være mulighed for telefonkonsultationer med lægen i mindst 1 time dagligt, og det skal være muligt at komme i kontakt med lægens klinik eller en stedfortræder indtil kl. 16.00 på hverdage.

Bestemmelserne er de samme i hele landet.

Sundhedsudvalget meddelte desuden, at lægerne er såvel i deres organisation som enkeltvis opmærksomme på mulighederne for at forbedre telefonsystemerne med f.eks. “kø-funktion” og tilstrækkeligt antal telefonlinier i forhold til antallet af læger i klinikken.

Nyt fra biblioteket

Biblioteket har nu vedtaget at etablere IT-Caféen, så der bliver endnu bedre betingelser for handicappede – også synshandicappede.

Desuden afventer man en ny talesyntese.

Postvæsnet bliver måske handicapvenlig

Det forventes, at udvalgte postkasser vil blive sænket ca. 10 cm, så der bliver lettere adgang for handicappede.
Desuden overvejen man, hvor man evt. kan etablere drive-in postkasser.

Lægehuset på Smedegade forbedres

Der er nu håb om, at adgangen til lægehuset fra Rådhuspladsen bliver bedre.

Ris/ros og debatemner

Hvis du har emner til debat, eller du blot har lyst til at lufte din harme eller glæde, så giv din mening til kende her på siden, så vi alle kan få glæde af det og deltage i debatten.

Handicapguide

Vi har lagt et lille udsnit af handicapguiden på siden, så du ved at klikke her kan orientere dig lokalt for Slagelse kommune. “Klik her”.

Disponering af dette års budgetmidler til handicaptiltag

På mødet den 19. september deltog fra Handicaprådet side Jytte Christoffersen og Pia Groth, og fra teknisk forvaltning mødte Flemming Kortsen og Peter Raaschou.

Bl.a. på foranledning af forslag fra Slagelse Handicapråd kom prioriteringslisten til at se sådan ud:

  • Forbedring af adgangsforhold og etablering af invalidepladsr på Rytterstaldstræde P-plads
  • Etablering af handicapparkeringspladser ved Socialforvaltningen
  • Gennembrud af knækflisekumme til fortov på H.P. Knudsens Plads
  • Sænkning af kantsten på Løvegade/H.P. Hansens Plads
  • Sænkning af kantsten og etablering af fodgængerfelt ved Korsgade/H.P. Hansens Plads
  • Sænkning af fortov på Slotsgade
  • Sænkning af kantsten i Skolegade/Langes Gård
  • Sænkning af kantsten på Ingemannsvej/Skolegade
  • Ændring af bomme og udligning af niveauspring i Munkevænget – sti til Anlægget.

Udgifterne til disse foranstaltninger kommer til at overstige budgettet, hvorfor man vedtog at udføre opgaverne i prioriteret rækkefølge og overføre manglende opgaver til næste prs budget.

Valg til Handicaprådet

Tirsdag den 8. januar 2002 bliver der valg til Handicaprådet.
De forskellige organisationer under DSI indstiller hver 2 medlemmer (en kondidat samt en suppleant), som skal være bosiddende i Slagelse kommune.